Traditionen med Nybyggarveckan, även känd som Vilhelmina kulturvecka, startade år 2013 och är resultatet av ett lokalt samarbete mellan kommun, studieförbund, föreningsliv, företag, kulturaktörer och boende i Vilhelmina. Nybyggarveckan har vuxit till att bli en stor folkfest som blandar underhållning med lärorika inslag där man får veta mer om de människor som under årens gång har befolkat den här platsen.

För mer information om nästa Nybyggarvecka i Vilhelmina kan du kontakta Mona-Lisa Wallin på telefonnummer 0940-141 62 eller via e-postadressen monalisa.wallin@vilhelmina.se.

Aktörer

Exempel på organisationer och aktörer som varje år brukar delta genom att ordna särskilda evenemang under Nybyggarveckan i Vilhelmina:

 • Vilhelmina hembygdsmuseum, vilket är inrymt i den gamla  sockenstugan från 1890-talet.
 • Norgefarargården i Klimpfjäll, uppförd under första halvan av 1800-talet
 • Bernhard Nordh-sällskapet
 • Vualtjere Duodji (Vilhelmina sameslöjdförening) som har aktiviteter i samevistet på Kyrkberget.
 • Volgsjögillet, som arrangerar Spelmansstämma under Nybyggarveckan.
 • Marslidens intresseförening ordnar guidade visningar av Lars Pålssons stuga i Marsliden under Nybyggarveckan. Stugan är ett nybyggarmuseum och har också en utställning om författaren Bernhard Nordh.
 • Lanthandeln i kyrkstaden säljer gammaldags produkter i tidsenlig atmosfär.
 • Ricklundgården Museum
 • Lappmarkens Släkt – & Bygdeforskare

Exempel på aktiviteter

Det brukar ordnas många olika aktiviteter på olika platser i Vilhelminatrakten under Nybyggarveckan. Det exakta utbudet varierar från år till år, men här är några exempel på vanligt förekommande aktiviteter som du kan delta i:

 • Lär dig röka kött
 • Guldvaskning
 • Vedhuggartävling
 • Hur man slipar en lie
 • Osttillverkning
 • Släktforskning
 • Workshops med olika teman, till exempel sameslöjd och nybyggarliv
 • Hembygdsgudtjänster
 • Guidade turer hos de lokala kyrkorna, inklusive Svannäs gårdskyrka
 • Litterär resa i Bernhard Nordhs fotspår
 • Historisk marknad
 • Särskilda aktiviteter som riktar sig till barn
 • Särskilda aktiviteter som riktar sig till ungdomar
 • Föreläsningar om till exempel folktro, kolonisationen och sydsamisk kultur

Resa & Boende

Information om resa och boende i samband med Nybyggarveckan kan du få genom att kontakta:

Vilhelmina Turistbyrå

Telefon: 0940-398 86

Fax:0940-398 84
E-postadress: turist@vilhelmina.se

Destination South Lapland

Destinationsbolag för Södra Lappland
Telefon: 070-227 60 21

E-postadress: lotta.olofsson@southlapland.com

För den som vill veta mer om Vilhelminas historia

Om du blivit nyfiken på Vilhelminas historia och vill veta mer finns det mycket info att tillgå året runt hos:

 • Vilhelmina museum, som har information om Vilhelminas historia från forntid till vår tid.
 • Vilhelmina folkbiblioteks lokalhistoriska avdelning
 • Vilhelmina Fotoarkiv i det gamla Tingshuset
 • Organisationen Lappmarkens släkt- och bygdeforskare i det gamla Tingshuset

Att vi har tillgång till så mycket berättelser, böcker och bandintervjuer om nybyggarnas liv i Vilhelminatrakten beror till stor del på eldsjälar som O.P Pettersson, Lisa Johansson, Nils Eriksson och Karl-Hampus Dahlstedt som lade ned mycket tid och engagemang på att samla in information från de boende här och bevara den för eftervärlden. Till exempel finns det cirka 20 000 handskrivna sidor bevarade efter O.P. Pettersson, som från 1880-talet och fram till sin död år 1944 oförtrutet ägnade sig åt att samla in och sammanställa den här typen av material om nybyggarnas liv, språk och historia. Han har också lämnat efter sig flera tryckta arbeten, inklusive trilogin ”Gamla byar i Vilhelmina” som skildrar områdets byar och hur de uppstod.