Bo Johansson var en författare, musiker och lärare som föddes i Vilhelmina den 10 januari 1925 och levde större delen av sitt långa och aktiva liv där. Bo Johansson avled i Vilhelmina den 1 januari 2017, närapå 92 år gammal.

Johansson var mycket intresserad av den lokala lappmarkskulturen och dess historia, och denna passion löpte som en röd tråd genom både hans författarskap och de olika kulturprojekt han var engagerad i.

Idag finns hans författararkiv i Forskningsarkivet vid Umeå universitet.

Folkskollärarebo johansson

Efter att ha utbildat sig till folkskollärare i Umeå återvände Bo Johansson till Vilhelmina och var där verksam i flera olika byskolor. År 1967 blev han rektor för grundskolans låg- och mellanstadium i Vilhelmina kommun.

Både som lärare och som rektor engagerade sig Johansson i att eleverna skulle få fördjupade kunskaper om den lokala historien; allt från istid och stenålder till nybyggarliv och modernisering. Han var bland annat en drivande kraft bakom framställandet av undervisningsmaterial på rullband där eleverna fick ta del av 5 000 års historia från Västerbotten.

Radio

Under åren 1966-1967 arbetade Bo Johansson som producent på Sveriges Radio i Umeå, och därefter fortsatte han som frilansande radiomedarbetare i ett femtontal år.

Litteratur med mera

Bibliografi

 • 1979 – Ord från Baksjöby (dikter)
 • 1981 – Om sommarn, om hösten, bittida, sent (dikter)
 • 1984 – För all dess rikedoms skull (dikter)
 • 1990 – Undanstädning (elegi)
 • 2003  – Ordglädjarna

Teman

Norra Sverige är fokus för Bo Johanssons författarskap, både vad gäller lyriken och de övriga produktionerna. Redan första boken, ”Ord från Barksjöby” som publicerades 1979, är fylld av dikter som handlar om en by nära ett lågfjäll i Lappland. I ”Om sommarn, om hösten, bittida, sent” från 1981 – som av många anses vara hans främsta verk – skildrar han de svåra och många gånger misslyckade försöken att odla upp myrmarkerna i södra Lappland. I det som skulle komma att bli hans sista bok, ”Minnesrum” från 2012, lyfter Johansson fram kallkällornas stora betydelse för lappmarkens nybyggare.

Dialekt är ett vanligt inslag i hans verk och han lyckas med sin superba fingertoppskänsla inkludera lokala uttryck, ord och uttal utan att det faller över i pastisch.

Ett återkommande tema i Bo Johanssons författarskap är vemodet över avfolkningen av hembygden, där folkrika byar med stora barnkullar i byskolorna sakta men säkert ger vika för de krafter som driver på för flytt. Naturen är ett annat viktig inslag som återkommer gång på gång, och särskilt hans lyrik innehåller många inkännande skildringar av skogen, myrmarken och dess djurliv.

Norrländska Litteratursällskapet

Bo Johansson var tillsammans med bland annat Sara Lidman och Per Olof Sundman en av de drivande krafterna bakom bildandet av det Norrländska Litteratursällskapet. Han deltog i det konstituerande mötet år 1957 och ingick i sällskapets första styrelse. Sällskapet hade Medlefors folkhögskola i Skellefteå som nav för sin verksamhet.

Numera är sällskapet bland annat känt för sitt årliga litteraturpris, tidskriften Provins och det litterära möte som arrangeras varje sommar.

Bernhard Nordh-sällskapet

Efter att hundraårsminnet av Bernhard Nordhs födelse högtidlighållits med ett seminarium i Vilhelmina föddes tankar på att bilda ett Bernard Nordh-sällskap, och år 2000 gjorde paret Bo och Katarina Johansson slag i saken tillsammans med Torsten Gavelin och Birger Lindell. Bo Johansson var medlem i styrelsen redan från början, en position han kom att behålla ända fram till sin död.

En lappmarksbygd på väg mot framtiden

En lappmarksbygd på väg mot framtiden” var en samling av åtta böcker bestående av klipp från Västerbottens-Kuriren (VK) som berörde händelser i Vilhelmina under perioden 1900-1949. Bo Johansson var mycket engagerad i projektet och stöttade Martin Lauritz hängivna arbete med att renskriva klippen från mikrofilm.

Nybyggares dagliga leverne

Vid millennieskiftet fick alla hushåll i Vilhelmina boken ”Nybyggares dagliga leverne” i present av kommunen. Denna bok bygger på folklivsforskaren Olof Petter Petterssons anteckningar om Gustaf Arvidsson och hans familj på nybygget i Dorris. Bo Johansson var initiativtagare till publiceringen av boken, som gavs ut av Vilhelmina kommun i samarbete med Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Teve

Nybyggarland

Bo Johansson medverkade vid tillkomsten av Nybyggarland, en svensk teveserie från år 1972 som skildrade nybyggare, bönder och samer i fjällvärden norr om Vilhelmina under andra halvan av 1800-talet. Serien spelades in i Vilhelmina med omnejd och många lokalbor deltog både som statister och i mer framträdande roller. I en av huvudrollerna som nybyggaren Mikael Edman syntes till exempel Vilhelminabon Herman Grönlund från Granliden, i övrigt framförallt känd som författare och naturfotograf. Även författaren Linnéa Fjällstedt från Stalon i Vilhelmina församling deltog produktionen; hon spelade bondhustrun Anna Matsson på Staburnäs. Teveserien sändes under våren -72 och hösten -74.

Bo Johansson skrev en fortsättning till teveserien, men den sattes aldrig i produktion. Manuset finns bevarat hos Vilhelmina museum för den som är intresserad.

Musik

Under sin studietid i Umeå var Bo Johansson medlem i en dansorkester, och när han återvände hem till Vilhelmina fortsatte han med musicerandet genom att gå med i Sune Elis jazzinspirerade band. Johansson var också aktiv i Vilhelmina dragspelsklubb, ledde gruppen Friskt felat och skrev egen musik. Med tiden utvecklade han ett starkt intresse för folkmusik.

Ett av de instrument som Johansson trakterade var kontrabasen, vilket berodde på den i Vilhelmina så välkända kulturpersonligheten Elis Essegård. Essegård hade nämligen dykt upp utanför Johanssons dörr och överlämnat en kontrabas med orden ”Den här ska du lära dig spela på” och Johansson hade lytt den uppmaningen.

Arkeologi

Tillsammans med hustrun Katarina ägnade sig Bo Johansson gärna åt amatörarkeologi och de inventerade ett stort antal förhistoriska boplatser i området, framförallt sådana som låg i anslutning till sjöar och vattendrag.

Vilhelmina museum

Under många år var Bo Johansson föreståndare för Vilhelmina museum.

Nybyggarseminarier

Under många års tid var Bo Johansson tillsammans med sonen Tomas engagerad i att försöka skapa ett Nybyggarcentrum i Vilhelmina. Planerna blev aldrig verklighet, men arbetet ledde till att det började arrangeras nybyggarseminarier med olika teman i Vilhelmina. I oktober 2017 hölls till exempel ett nybyggarseminarium med utgångspunkt i Rolf Kjellström böcker om nybyggarliv i Vilhelmina.

Utmärkelser (i urval)

Bo Johanssons författarskap och engagemang i kulturfrågor ledde till att han fick ta emot flera olika utmärkelser. Här är några exempel:

 • Landsbygdens författarstipendium 1981
 • Vilhelmina kommuns kulturstipendium 1983
 • Västerbottens läns landstings kulturstipendium 1992
 • Norrlandsförbundets Olof Högberg-plakett 1993
 • Sveriges hembygdsförbunds plakett för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst 2005
 • Johan Nordlander-sällskapets pris för framstående norrländsk forskning 2007