Jon-Erik Öst (1885-1968) var en kompositör och riksspelman på fiol som komponerade över hundra melodier, varav den mest kända är ”Fiolen min”. Som en av de drivande krafterna i spelmansrörelsen kring förra sekelskiftet var han med och bildade spelmansförbund och arrangerade spelmansstämmor runt om i landet.

På 1940-talet flyttade Öst till byn Meselefors i Vilhelmina kyrkobokföringsdistrikt och kom att bli kvar där resten av sitt liv. Vid hans grav på Vilhelmina kyrkogård samlas varje år spelmän från runt om i Sverige för att hylla honom den andra helgen i juli i samband med Vilhelminas hembygdsdagar och spelmansstämma. Meselefors har också blivit ett viktigt nav för spelmän och här hålls en välbesökt spelmansstämma i februari varje år.

Bakgrund

Jon-Erik Öst föddes den 2 maj 1885 i Bergsjö, ett samhälle i norra Hälsingland. När han var några år gammal flyttade familjen till Edsbyn i södra Hälsingland.

Öst började spela fiol när han var i elvaårsåldern, och spelmannen Snickar-Erik Olsson från Ovanåker utanför Edsbyn kom att bli en viktig läromästare för honom.

I ungdomen var Öst i kontakt med flera andra spelmän som influerade honom, inklusive morbrodern Jonas-Petter Öst, och Tulpans Anders Olsson, Vingel-Anders, Geting-Lasse och Hans ”Pajas” Wahlman.

Karriär

Under sin långa och inflytelserika karriär turnerade Jon-Erik (även känd som Jon Erik) Öst runt om i Sverige, och han hann även med några års turnerande i USA. Ibland turnerade han på egen hand, ibland tillsammans med andra spelmän, bland annat Blind-Pelle Selander. Han spelade också en hel del Andreas Spik, Myr-Hans Nilsson, Thore Härdelin den äldre och sin andra hustru Ester Jonsdotter.

Öst var en av de första estradspelmännen inom den svenska folkmusiken och han hjälpte till med att blåsa nytt liv i spelmansmusiken och höja dess popularitet runt om i Sverige. Under sin karriär som spelman utvecklade Jon-Erik Öst en snabb och temperamentsfull spelstil, som på vissa sätt bröt med traditionen. I det egna komponerande blandade han gärna konstmusik med inspiration hämtad från virtuosa melodier han lärt sig av spelmän i Ovanåker med omnejd. Samtidigt vurmade han för att bevara lokal folkmusik och var till exempel emot inte bara jazz utan även dragspelsmusik.

Kring förra sekelskiftet hade både Östs spelsätt och hans kompositioner ett stort inflytande på andra svenska spelmän och den framväxande nationella spelmansrörelsen.

Öst var gift två gånger, först med Eda Strand under åren 1907-1930 och därefter med Ester Jonsdotter Öst från 1940 till 1968. Med sin andra hustru spelade han mycket både hemma och på turné. Ur den stora barnaskaran var det också flera som valde att gå i hans fotspår och arbeta inom musikbranschen, bland annat Erik Öst, Anna Öst, Eddy Öst, Calle Öst och Ivan Thelmé. I nästa generation levde spelmansmusiken vidare hos bland annat barnbarnet Maria Öst.

Epilog

Meselefors och Vilhelmina

Den 82-årige Jon-Erik Öst avled i Meselefors i Vilhelmina kommun den 8 januari 1968 och är begravd på Vilhelmina kyrkogård. Varje år samlas här spelmän från runt om i landet för att hedra honom den andra helgen i juli, i samband med Vilhelminas hembygdsdagar och spelmansstämma.

I byn Meselfors där Öst levde från 1940-talet och framåt ordnas en spelmansstämma i februari varje år som huvudsakligen brukar ha deltagare från olika delar av Norrland.

Bergsjö

Stugan där Jon-Erik Öst föddes för över 130 år sedan har bevarats och är uppställd i folkparken Hundskinnet i Bergsjö. Varje år ordnas här en spelmansträff till Jon-Erik Östs minne.

Diskografi

  • Jon Erik Öst ( 78, fonogrammärke saknas)
  • 1923 – Glada fyran Spår: Länsmansvalsen och Pelles polka efter Lars Johan Sundell (Lars i Svarven) /  Sunds socken,  Östergötland ( 78  Ekophon NS)
  • 1952 – Meselegöken och Fiolen Min (med  Delsbostintan) ( 78, Liljeson studio)
  • 1978 –  Jon Erik Öst (Sida A från konsert med Jon Erik och  Ester Öst från 1950) ( LP Gsm: Gsmlp 78-02)
  • 1989 –  Godbitar ur Olof Liljesons samling 1899-1952 : Arkivet för ljud och bild 10 år ( LP) (Fiolen min från en inspelning med Jon Erik, Ester och  Eric Öst samt  Theodor Olsson och  Stig Ihngle)

Antalet inspelningar med Jon-Erik Öst är få med tanke på hur populär han var under sin levnad. Det finns fler tolkningar av hans melodier inspelade av yngre spelmän, bland annat Hälsingepojkarna, Theodor Olsson och Ivan Ericson. Sonen Eric Öst spelade också in en del musik komponerad av fadern.

Film

För den som vill veta mer om Jon-Erik Öst rekommenderas den film av honom som spelades in av Björn Berge. Här varvas intervjuer med verkliga personer ur Östs liv – bland annat första hustrun Eda och barnen Eric, Eddy, Carl och Anna – med klipp där skådespelaren Lars-Ove Bertilsson gestaltar Jon-Erik Öst.