Staden Wien växte upp kring floden Donau och denna låglänta terräng har varit en attraktiv boplatsf för människor ända sedan stenåldern. Under det första århundradet e. Kr. grundade romarna en stad här och gav den namnet Vindobona. Vindobona fungerade som en slags gränsbevakning där den romerska armén kunde hålla stånd mot lokala germanska folk. Vid den plats som idag är Wiens Hoher Markt (den högt belägna marknadsplatsen) byggde romarna en garnison med bra utsikt över Donau .

Habsburgarnas hov låg i Wien under flera århundraden, Wien var den första huvudstaden för det Tysk-Romerska Riket (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ), och Wien blev så småningom huvudstad i det Österrikiska kejsardömet och därefter i kejsardömet Österrike-Ungern. Det var först år 1918 som kejsardömet Österrike-Ungern upphörde att existera, i och med att Kejsar I abdikerade. Wien blev då huvudstad i den nyutropade republiken Österrike.

wiens historia

Habsburgarna

Det tyskättade furstehuset Habsburg har haft ett enormt inflytande på Wien, eftersom deras hov under flera sekler låg i den här staden. Habsburg var ett tyskättat furstehus som regerade i Österrike fårn 1278 till 1780. Sin största utbredning hade Habsburgarnas makt under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet då Habsburgarna regerade över inte bara Österrike utan också delar av Centraleuropa och nuvarande Spanien och Nederländerna, plus Brasilien och vissa anddra delar av Nya världen. Detta Habsburgska rike var ett av världens största någonsin, och Wien utgjorde dess hjärta.

Wien fortifieras

År 1529 belägrades Wien av det ottomanska rikets armé. Staden, som skyddades av sin medeltida stadsmur, lyckades nätt och jämt hålla angriparna ute tillräckligt tills dess att smittsamma sjukdomar och en tidig vinter gjorde att armén drog sig tillbaka.

Det var tydligt att Wiens försvar behövde förbättras, men det kom att dröja till 1548 innan ett fort etablerades här. Staden skaffade sig elva bastioner och en skyddande vallgrav. Dessutom uppfördes en så kallad glacis krings staden för att göra den enklare att försvara mot angripare.

Att så mycket tid och resurser lagts på att på att förstärka Wiens försvar blev avgörande för utgången av nästa belägring. År 1683 anfölls Wien återigen av det ottomanska riket, och klarade av att motstå angriparna i hela två månader tills den ottomanska armén besegrades av en armé ledd av den polske kungen Jan Sobieski.

johann strauss

Stora förändringar under 1900-talets första hälft

Att Wien under så många århundraden varit huvudstad i vidsträckta multi-etniska riken har gjort staden till en mötesplats för olika kulturer och etniciteter. Tyska har sedan mycket långt tillbaka varit det dominerande språket i staden, men här har även funnits flera andra betydande språkgrupper. Andra världskriget innebar dock att vissa av dessa minoriteter, inklusive judar, dödades eller drevs i exil.

Efter att Österrike blivit självständigt igen efter andra världskrigets blev landet (trots sin geografiska placering) politiskt en del av västeuropa och ingick inte i det Sovjet-dominerade östblocket. Därmed förlorade Österrike, inklusive Wien, mycket av de täta band landet tidigare haft med Ungern, de slaviska grannländerna och östra delen av Tyskland. För Wien blev det särskilt tydlig vad gällde kontakterna med Tjeckoslovakien och Ungern, vars gränser låg mycket nära Wien.

Förändringarna under den första halvan av 1900-talet gjorde att Wien gick från att vara en kosmopol i ett stort multietniskt rike till att vara huvudstad i ett förhållandevis litet land där tyskan dominerade ännu mer än tidigare. I och med den politiska järnridån genom Europa gick Wien också från att vara en centralt belägen europeisk huvudstad till att vara en östlig utpost i Västeuropa.

Läs mer om Wien.

wien museum