coronalän

För att hjälpa bankerna att stötta företag som drabbats av ekonomiska problem på grund av Covid19 har regeringen infört en lånegaranti. Företag kan vända sig till sin bank för att ansöka om ett så kallat likviditetslån med statlig lånegaranti.

Likviditetslånet existerar för att hjälpa företag att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter som orsakats av Covid19.

  • Maximal löptid för lånet är 36 månader.
  • Lånet är amorteringsfritt de första 12 månaderna.
  • Det går att skjuta upp ränteinbetalningarna i 12 månader. Företaget måste du betala in den uppskjutna räntan i månad 12.

Det finns inte någon garanti för att man blir beviljad lånet, eftersom vissa villkor måste uppfyllas. Dessutom blir det otillåtet för företaget att under kredittiden betala ut onormala löner, utdelningar och bonusar. Mer detaljerad information finns att få hos banken.

Några exempel på krav för att beviljas ett likviditetslån:

  • Den beräknade omsättningsminskningen på grund av Covid19 ska vara minst 20%.
  • Företaget ska ha sin huvudsakliga verksamhet eller säte i Sverige.
  • Företaget ska inte bedriva finansiell verksamhet.
  • Företaget ska ha färre än 250 anställda.

Hur mycket pengar kan man låna?

Maxbeloppet per långtagare är 75 miljoner kronor, men det innebär inte att vilken låntagare som helst kommer att beviljas ett stort lån. Istället är det företagets omständigheter som avgör hur stort lån ett visst företag kan beviljas.

Det maximala lånebeloppet för ett företag är ett av följande två alternativ:

  • 25% av omsättningen under 2019
  • 2 gånger storleken för lönekostnader under 2019

Undantag #1: Om låntagaren är en verksamhet som startade senare än 1 januari 2019 sker en särskild beräkning av hur stort lånebeloppet får vara.

Undantag #2: Företag kan i undantagsfall beviljas lån som är större än 75 miljoner kronor, men bara efter att Riksgälden har godkänt beloppet.

Hur hög är räntan?

Likviditetslånen har inte samma ränta, utan den sätts individuellt för varje lån.

Är det bara aktiebolag som kan låna?

Nej, samtlig bolagsformer omfattas.

Får man använda lånet till investeringar?

Ja, lånet får tillgodose finansieringsbehov för rörelsekapital och/eller investeringar. Om du vill låna pengar för att investera kan det även vara värt att jämföra andra företagslån.

Ska jag vända mig till regeringen för att ansöka?

Nej, du ansöker hos en bank eller annat kreditinstitut som omfattad av garantin.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 10 december 2020.

Det är fortfarande oklart om regeringen kommer att fatta beslut om ett nytt likviditetslån för år 2021, nu när smittspridningen har ökat igen och nya tvingande åtgärder har införts för att begränsa den.